Generatie 13

XIIc.1 Maria Jacoba de Clercq (1798-1823) x Willem de Vos Jaczn.

Dochter van Pieter de Clercq (XIIc) en Catharina de Vos

Maria Jacoba de Clercq, geb. Amsterdam 3 mei 1798, † ald. 12 april 1835, tr. Amsterdam 4 dec. 1823 Willem de Vos Jaczn (R.N.L., C.E.K.), geb. Amsterdam 9 mei 1799, koopman, officier schutterij 1820-, laatst luitenant-kolonel 1855-1866, adjudant i.b.d. Z.M. de Koning 1866-, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1824-1828, 1834-1838, 1844-1848, lid bestuur van de Mij. Felix Meritis -†, lid Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst -†, thesaurier Amsterdamsche Gemeenschap ter bevordering der Koepokinenting -†, † ald. 17 mei 1876, zn. van Jacob de Vos en Catharina Johanna Coster; hij hertr. Amsterdam 11 maart 1840 Jacoba Hermina Warnsinck.

Willem en Maria Jacoba waren de ouders van:

  1. Johanna Jacoba de Vos, geb. Amsterdam 24 sept. 1824, t Arnhem 6 okt. 1899, tr. Amsterdam 31 mei 1849 Isaac Warnsinck, geb. Amsterdam 22 maart 1811, architect, bestuurslid Mij. van Bouwkunst 1842-, lid 1848- en secretaris Kon. Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 1848- (sedert 1851 Kon. Academie van Wetenschappen), lid gemeenteraad 1851- en wethouder van Amsterdam 1854-†, † ald. 22 april 1857, zn. van Willem Hendrik Warnsinck en Cornelia Maria Haakman.
  2. Catharina de Vos, geb. Amsterdam 28 maart 1826, † Velp (Gld.) 21 nov. 1896, tr. Amsterdam 26 okt. 1854 Dr. Hermanus Coster, geb. Almelo 23 sept. 1815, med. dr., † Amsterdam 24 sept. 1881, zn. van Jan Herman Coster en Amelia Coster.

Terug naar boven