Generatie 13

XIIb.2 Maria de Clercq (1797-1838) x Matthijs Westendorp

Dochter van Gerrit de Clercq (XIIb) en Maria de Vos

Maria de Clercq, geb. Amsterdam 10 aug. 1797, ged. (doopsgez.) ald. 22 febr. 1818, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1829-1832, † h. Valkenberg, Rheden 5 mei 1838, tr. Amsterdam 1 juni 1820 Matthijs Westendorp, geb. Amsterdam 15 nov. 1796, ged. (doopsgez.) ald. 26 febr. 1815, lid firma Westendorp & Co., commissionairs in effecten (1828)-, lid gemeenteraad Rheden 1855-†, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1824-1828, 2e luitenant schutterij 1816-1822, bouwheer en eigenaar buitenplaats Valkenberg te Rheden 1836-†, † ald. 28 dec. 1863, zn. van Gerrit Westendorp en Maria ten Cate; hij hertr. Amsterdam 8 jan. 1840 Engeltje van Effen.

Matthijs Westendorp (1797-1838) en Maria de Clercq (1797-1838), door Jan Adam Kruseman, 1836

Buitenplaats Valkenberg te Rheden, gebouwd in opdracht van Matthijs Westendorp in 1836. Hij overleed er in 1863

Uit het huwelijk van Maria en Matthijs werden geboren:

 1. Gerrit Westendorp, geb. Amsterdam 10 mei 1821, assuradeur, medeoprichter 1856 en directeur 1856- van de Maatschappij tegen Zeeschade te Amsterdam, lid firma Westendorp & Co., commissionairs in publieke fondsen ald. 1864-, kunstschilder, lid Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 1859, 2e luitenant schutterij te Amsterdam 1847-1852, † Karlsbad (Duitsland) 9 aug. 1877, tr. Amsterdam 10 mei 1860 Louise Wilhelmine Jaeger, geb. Amsterdam 18 april 1838, † Utrecht 29 dec. 1928, dr. van Karel Philip Jaeger en Henriette Francoise Therese van Noel.
  Uit dit huwelijk nageslacht (in mannelijke lijn uitgestorven)
 2. Willem Jacob Westendorp, geb. Amsterdam 20 jan. 1823, † ald. 22 jan. 1835.
 3. Herman Karel Westendorp, geb. Amsterdam 17 april 1824, lid firma Westendorp & Co., commissionairs in publieke fondsen te Amsterdam (1864)-, † ald. 27 nov. 1873, tr. Amsterdam 18 mei 1854 Maria Johanna de Monchy, geb. Rotterdam 9 juli 1834, † Zirl (Tirol) 11 aug. 1890, dr. van Engel Pieter de Monchy en Maria Johanna Mees.
  Uit dit huwelijk nageslacht (o.a. Catharina Engeltje Westendorp x Gérard Matthieu de Clercq)
 4. Maria Westendorp, geb. Bennebroek 4 sept. 1825, † Arnhem 16 okt. 1887, tr. Rheden 5 juni 1856 Theodorus Sanders, geb. Kortenhoef 26 okt. 1815, makelaar in effecten te Amsterdam, eigenaar landgoed Hartenstein te Renkum 1861-†, † Amsterdam 28 april 1881, zn. van Ds. Theodorus Sanders en Anna Geertruij Ottensen wedr. van Adriana Cornelia Holster.
 5. Catharina Westendorp, geb. Amsterdam 1827, † h. Valkenberg, Rheden 9 jan. 1852
 6. Matthijs Westendorp, geb. Amsterdam 26 sept. 1829, † ald. 30 aug. 1832.
 7. Julia Westendorp, geb. Amsterdam 31 jan. 1831, † Elberfeld 31 okt. 1900, tr. Amsterdam 26 okt. 1865 Ds. Julius Künzli, geb. Winterthur (Zürich) 1834, predikant te Sternenberg (Zürich), later Nederlands-Gereformeerde te Elberfeld 1875-†, † ald. mei 1901, zn. van Abraham George Künzli en Anna Regina Forrer en wedr. van Johanna Catharina Jakoba van Manen.
 8. Geertruida Westendorp, geb. Amsterdam 8 dec. 1832, † Zürich 21 maart 1899, tr. Rheden 15 juli 1858 Ds. Johann Rudolf Wolfensberger, geb. Bauma (kanton Zürich) 29 sept. 1827, predikant te Zollikon (Zürich), † …. 10 aug. 1883, zn. van Heinrich Wolfensberger en Elisabeth Wartmann.
 9. Dochter, geb. Amsterdam 29 maart 1835, † ald. 31 maart 1835.

Terug naar boven