Generatie 11

Xib Stephanus de Clercq (1747-1819) x Maria Bosch

Zoon van Pieter de Clercq (Xa) en Sara van Leuvenig

Stephanus de Clercq, geb. Amsterdam 27 april 1747, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1765, poorter ald. 16 nov. 1768, mede-oprichter (1769) firma P. & S. (later S. & P.) de Clercq, makelaars in granen op de Oostzee en de Voorlanden, provisioneel representant van het volk van Amsterdam (comité van Financiën) 26 jan. 1795, diaken bij ’t Lam en de Toren 1772-1777, 1782-1787, 1792-1797, regent Weeshuis Lam en Toren 1788-1792, 1794-1798, curator Kweekschool 1773-1774, 1783-1811, regent Van Beeckshofje 1770-, directeur 1792-1809, thesaurier 1803-1809, honorair directeur 1809 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 1785-, lid afdeling Amsterdam van de Oeconomische Tak, eigenaar buitenplaats Rupelmonde te Nieuwersluis 1796-1818, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 16 jan. 1819, tr. Amsterdam 18 febr. 1770 Maria Bosch, geb. Amsterdam 17 jan. 1752, diakones bij ‘t Lam en de Toren 1790-1797, regentes Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1793-1797, regentes Weeshuis Lam en Toren 1799-1803, † Amsterdam 31 jan., begr. ald. (Noorderkerk) 4 febr. 1820, dr. van Gerrit Bosch en Joanna Block.

Buitenplaats Rupelmonde te Nieuwersluis, eigendom van Stephanus de Clercq van 1796 tot 1817, door J.H. Numan, 1793.

Wensdicht voor Stephanus de Clercq (1747-1820) en Maria Bosch, van hun huispersoneel op Rupelmonde, 1807

Stephanus en Maria waren ouders van:
1.   Gerrit de Clercq (1771-1819) x Maria de Vos
2.   Pieter de Clercq (1773-1830) x Catharina de Vos
3.   Sara de Clercq (1776-1817) x Hermann Rahusen
4.   Joanna de Clercq (1778-1810) x Walrave van Heukelom

Terug naar boven