Generatie 16

XVe.1 Maria Johanna de Clercq (1890-1977) x Jan Carel Elias baron van Lynden

Dochter van Gérard Matthieu de Clercq (XVe) en Catharina Engeltje Westendorp

Johanna Maria de Clercq, geb. Amsterdam 12 nov. 1890, kunstschilderes, † ‘s-Gravenhage 17 april 1977, tr. Hilversum 23 juli 1914 Jan Carel Elias baron van Lynden (R.N.L.), geb. Breda 23 okt. 1887, luitenant-ter-zee 2e klasse 1910-1914, administrateur Dept. van Financiën 1914, directeur-generaal Rijksgebouwendienst 1924-1941, eerste ondervoorzitter Ned. Rode Kruis, grootmeester van Koningin Wilhelmina 1946, † ‘s Gravenhage 19 mei 1946, zn. van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Jkvr. Henriëtte de Jonge.

Uit dit huwelijk:

Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden (1918-200), geschilderd door zijn moeder Johanna de Clercq
  1. Dr. Carel Diederic Aernout baron van Lynden (R.N.L., O.O.N.), geb. Amsterdam 23 aug. 1915, chef afd. monetaire accoorden De Ned. Bank N.V., adjunct-directeur financiële afd. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie, rechtsridder J.O., † Koudekerke 10 okt. 1998, tr. Parijs 25 juli 1947 Françoise Banzet, geb. Parijs 12 maart 1922, dr. van Dr. Paul Marie Banzet en Marie Hélène Suzanne Peugeot.
    Uit dit huwelijk nageslacht.
  2. Diederic Wolter baron van Lynden, (R.N.L., C.O.N., B.K.), geb. Amsterdam 22 april 1917, officier marine 1937-, laatst. luitenant-ter-zee le kl. 1947-1949, luitenant-ter-zee 1e kl. K.M.R. 1950-1962, ambtenaar Buitenlandse Dienst 1949-, laatst, ambassadeur te Bonn 1974-1982, hoofd mil. missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn, voorzitter Carnegiestichting, voorzitter Intern. Rijncommissie, rechtsridder J.O., † ’s-Gravenhage 5 febr. 1990, tr. Londen 17 maart 1945 Anne Heathcote, geb. Nelson (Brits-Columbia, Canada) 3 juli 1923, dr. van Willem Charles Percival (der Baronets Heathcote) en Ruth Heathcote.
    Uit dit huwelijk nageslacht.
  3. Mr. Frank Wolfaert Boudewijn baron van Lynden (R.N.L., C.O.N., Ek.H.O., B.K.), geb. Amsterdam 23 nov. 1918, advocaat en procureur, kantonrechter plv., oud-deken Orde van Advocaten arrondissement Rotterdam, lid Prov. Staten van Zuid-Holland, voorzitter Hoge Raad van Adel, res.-majoor cav., luitenant-kolonel tit., rechtsridder, oud-coadjutor en erekapittellid J.O., † Wassenaar 2 december 2000, tr. Putten 23 mei 1950 Jkvr. Maria Constantia Johanna van Geen, geb. Waardenburg 19 juni 1922, † Rotterdam 27 nov. 1993, dr. van Jhr. Mathieu Lambert van Geen en Jkvr. Constantia Jacoba van Holthe tot Echten.
    Uit dit huwelijk nageslacht.
  4. Carla Maria Francesca barones van Lynden, geb. ’s-Gravenhage 21 okt. 1922, tr. 1e Bandoeng 20 febr. 1942 (door echtsch. ontbonden) Eduard Herbert van Mens, geb. Makassar (Celebes) 16 febr. 1915, architect, † Perth (West-Australië) 11 okt. 1974, zn. van Frederik Willem Cornelis Norbert van Mens en Neeltje Lindeijer; tr. 2e Perth 18 febr. 1978 (door echtsch. ontbonden) Franciscus Wilhelmus van Gorkum, geb. 13 juli 1926.

Terug naar boven