Generatie 14

XIVc Gerrit de Clercq (1842-1935) x 1e Henriette Barbe; x 2e Petronalla Barbe

Zoon van Stephanus de Clercq (XIIIb) en Charlotte Boissevain

Gerrit de Clercq, geb. Amsterdam 27 mei 1842, medeoprichter (1876) en lid firma D.J. & G. de Clercq, later De Clercq & Barbe, makelaars in granen en agenten voor buitenlandse huizen te Rotterdam, directeur fruitkwekerij Zuidereng te Soest -1898, procuratiehouder Wester-Suikerraffinaderij Amsterdam, † Utrecht 1 nov. 1935, tr. 1e Amsterdam 14 aug. 1873 Henriëtte Magdalena Barbe, geb. Tilburg 22 maart 1841, † Rotterdam 13 nov. 1874, dr. van Willem Bernard Barbe en Geertruida Frederica Ham; tr. 2e Amsterdam 7 sept. 1876 Petronella Catharina Barbe, geb. Nijmegen 7 febr. 1834, † Delft 15 okt. 1911, zuster van zijn eerste echtgenote.


Vier generaties: Gerrit de Clercq (1842-1935) met zijn dochter Charlotte Stephanie de Clercq (1874-1975), een kleindochter en een achterkleinzoon Huysman 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Charlotte Stephanie de Clercq (1874-1975) x Jacques Vincent Huijsman

Terug naar boven