Generatie 12

XIIa Pieter de Clercq junior (1757-1805) x Isabella Stinstra

Zoon van Pieter de Clercq (XIa) en Maria Bruyn

Pieter de Clercq junior, geb. Amsterdam 16 febr. 1757, ged. (doopsgez.) ald. 17 nov. 1776, poorter ald. 9 juli 1778, lid firma S. & P. (v/h P. & S.) de Clercq, representant van het Volk van Amsterdam 12 april 1796 – 19 jan. 1798, lid Intermediaire Gemeentebestuur 31 okt. 1801 – 11 maart 1803, lid Gemeentebestuur 12 maart 1803-†, commissaris trekpad op Gouda 1796-1799, superintendent Huis der Gemeente 1801-, superintendent Logementen van Amsterdam in Den Haag 1801-, commissaris trekpad op Weesp 1802-†, commissaris Hortus Medicus en de Plantage 1803-†, commissaris Grote Excijns 1805-†, diaken doopsgezinde gemeente ‘t Lam en de Toren 1785-1791, 1795-1804, regent Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1786-1792, 1798-1805, curator Kweekschool 1800-1805, lid commissie tot oprichting Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1801, lid genootschap Tot Leerzaam Vermaak 1776-, lid Vaderlandsche Sociëteit (Doctrina et Amicitia) 1783-†, lid 1784-, commissaris en 1ste secretaris 1785-1789, 1791- Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dept. Amsterdam, effectief lid 1790-†, commissaris van negotiatie 1799-1803, 1805-† Mij. Felix Meritis, eigenaar buitenplaats Beek en Hoff aan het Gein (Weespercarspel) 1797-†, † Amsterdam 25, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 30 dec. 1805, tr. Harlingen 4 aug. 1782 Isabella Stinstra, geb. Harlingen 26 sept. 1760, directrice linnen en meubelen van de stadsjachten te Amsterdam 1796-, diakones bij ‘t Lam en de Toren 1795-1800, Vereenigde Doopsgezinde Sociëteit 1805-1810, regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1795-1800, 1805-1810, regentes Weeshuis der gemeente 1811-, eigenares buitenplaats Vredelust aan het Gein (Weespercarspel) 1808-†, † Amsterdam 13 maart 1829, dr. van Dr. Simon Stinstra en Anna Braam.

Drie generaties: Pieter de Clercq sr. (1731-1807) en Maria Bruyn (1735-1794), Pieter de Clercq junior (1757-1805) en Isabella Stinstra (1760-1829) en hun kinderen Pieter (1788-1790), Maria (1783-1821) en Simon (1790-1792), door Wybrand Hendriks, 1790
De trouwjurk van Isabella Stinstra, 1782
Pieter de Clercq junior (1757-1805)
Maria de Clercq (1783-1821)


Pieter en Isabella waren ouders van:
1.   Maria de Clercq (1783-1821) x Gijsbert de Clercq (XIId)
2.   Pieter de Clercq (1784-1787)
3.   Simon de Clercq (1785-1787)
4.   Pieter de Clercq (1788-1790)
5.   Simon de Clercq (1790-1792)
6.   Anna de Clercq (1791-1814) x Mr. Jean Brand van Cabauw
7.   Pieter de Clercq (1793-1808)

Terug naar boven