Nieuwsarchief

25 april 2022

Deze FadeC website weer online

We zijn terug! Nadat we onze oude website uit de lucht moesten halen (voor toelichting: zie het colofon), hebben we met modernere technieken deze weer opgebouwd: ‘nieuw en verbeterd’. Belangrijk verschil is dat deze nieuwe site ‘responsive’ is en daardoor ook op mobiel en tablet goed kan worden bekeken.

De website is zoals voorheen tamelijk omvangrijk en veelomvattend; daarom volgt hier een korte toelichting (bloemlezing) op wat er zoal te vinden is.

Onder het kopje Genealogie is onder meer informatie te vinden over onze familienaam en het familiewapen, doch de kern wordt gevormd door de stamboom, die voor een beter overzicht is opgedeeld in fragmenten. Het terugvinden van personen gaat het makkelijkst via de Alfabetische index.

Een uitgebreide sectie is die van de Geschiedenis. Naast een beknopte weergave van de familiegeschiedenis in vogelvlucht, is er nu ook een Tijdlijn, waarin meer noemenswaardige gebeurtenissen uit onze familiegeschiedenis chronologisch op een rij zijn gezet. Dit is overigens nog werk-in-uitvoering.

Deze sectie bevat bovendien een aanzet tot een lijst van biografische schetsen van ‘alle’ familieleden. Hiervoor is om te beginnen van al deze telgen een eigen pagina aangemaakt, met alvast de genealogische gegevens plus relevante afbeeldingen (portretten, handtekeningen e.a.). Die pagina’s willen we mettertijd vullen met korte of langere levensbeschrijvingen. Zie als voorbeeld die van Willem de Clercq (1795-1844), wiens bekende dagboek recent digitaal is ontsloten.
N.B. Door te klikken op de namen van ouders en kinderen kan hier van pagina naar pagina door de hele stamboom worden ‘geklommen’.
Ook op deze biografische schetsen is een alfabetische index gemaakt.

Van de buitenplaatsen en enkele van de woonhuizen die in de familie zijn geweest zijn hier eveneens beschrijvingen gegeven.

Onze familie is qua documenten van het voorgeslacht relatief ‘bewaarderig’ geweest, wat natuurlijk een zegen is voor het historisch onderzoek. Een en ander hierover is terug te vinden in de sectie Familiepapieren.

Om onze familiegeschiedenis letterlijk meer aanschouwelijk te maken, is op deze website een veelheid aan afbeeldingen geplaatst. Dit zowel her en der als gegroepeerd: van Familieportretten, Documenten, Objecten en het Familiewapen. Deze afbeeldingen zijn van een hogere resolutie dan onze vorige website toestond en om die reden kan er ook ingezoomd worden, om beter te bekijken.
Een ander voordeel van de nieuwe website is dat eenvoudig doorverwezen kan worden naar andere pagina’s, zoals bijvoorbeeld het ‘embedden’ van Youtube-films. Een voorbeeld hiervan zijn de recent gedigitaliseerde familiefilms.

De afgelopen dertig jaar hebben we redelijk intensief onderzoek gedaan naar het reilen en zeilen van onze voorouders. Van de vele archiefstukken die hierbij zijn geraadpleegd zijn regesten of transcripties voor iedereen toegankelijk gemaakt, via de Verzamelde oorkonden.
Middels moderne technieken maken archiefdiensten het steeds meer mogelijk om allerlei archiefbronnen thuis, vanachter de computer te bestuderen. Om een idee te geven van wat men op die manier zoal kan vinden, worden enkele voorbeelden daarvan gegeven op de pagina met gedigitaliseerde akten.

Wanneer u iets wilt opzoeken op deze website, dan is het mogelijk om gebruik te maken van de Zoekfunctie.

Actuele wetenswaardigheden over de familie worden gedeeld in de Nieuwsitems. Hiervan wordt ook een Nieuwsarchief bijgehouden.

Tot slot: deze website is niet alleen om informatie te verspreiden, we hopen ook dat dit aanleiding geeft om ons te benaderen, waar mogelijk voor het uitwisselen van gegevens. In het verleden zijn hier al interessante contacten uit voortgekomen. Dus: weet u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Bestuur Stichting Familiearchief De Clercq

Nieuwsoverzicht

Terug naar boven