Overig

Hieronder gaat een selectie van links naar webpagina’s die verband houden met leden van onze familie.

M.b.t. Willem de Clercq (1795-1844), koopman, letterkundige, directeur-secretaris van de Nederlandse Handelmaatschappij, improvisator:

  • biografisch lemma in Wikipedia
  • digitale publicatie van Willems omvangrijke dagboeken, op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.inghist.nl)
  • een aan dit project gekoppeld Twitter account
  • webpagina op site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

M.b.t. Mr. Gerrit de Clercq (1821-1857), secretaris Nederlandse Handel Maatschappij, redacteur van De Gids:

M.b.t. Daniël de Clercq (1854-1931), utopist en propagandist:

M.b.t. Marguerite Caroline de Clercq (1857-1933), aquarelliste, schilderes

  • pagina op website van RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (www.rkd.nl)

M.b.t. Maria Johanna de Clercq (1890-1977), schilderes

  • pagina op website van RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (www.rkd.nl)

M.b.t. Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1842-1906), resident te Indië, etnograaf:

M.b.t. Samuel de Clercq (1876-1962), architect:

M.b.t. Elisabeth de Clercq (1882-1960), directrice Openbare Leeszaal te Utrecht

M.b.t. Gustaaf de Clercq (1888-1953): stooktechnisch adviseur en voorzitter AVRO:

Website van De Olmenhorst, fruitteeltbedrijf / landgoed, dat reeds vijf generaties in handen is van de oudste tak van de familie.

Websites van (of met gegevens over) aangetrouwde families:

Boissevain

Van Eeghen

Van Lennep

Stoop-Van Deventer

Terug naar boven