Generatie 11

XIa.1 Cornelia de Clercq (1729-1801) x Jan van Eeghen

Dochter van Pieter de Clercq (Xa) en Sara van Leuvenig

Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 31 maart 1729, ged. (doopsgez.) ald. 18 febr. 1748, lid firma Van Eeghen 1760-1778, regentes Weeshuis Lam en Toren 1767-1772, 1774-1782, 1784-1791, eigenares buitenplaats Beek en Hoff te Loenen 1795-†, † Amsterdam 19, begr. ald. (Westerkerk) 25 nov. 1801, tr. Amsterdam 16 sept. 1750 Jan van Eeghen, geb. Amsterdam 5 okt. 1729, ged. (doopsgez.) ald. 24 nov. 1748, koopman en reder op de Westindische eilanden, Oostzee en de Levant, assuradeur, onder firma Van Eeghen ald. 1749-†, † Amsterdam 17 nov. 1760, zn. van Christiaan van Eeghen en Cornelia Cornilje.

Jan van Eeghen (1729-1760) en zijn grootmoeder Susanna Block (1678-1764), door Tibout Regters, 1747
Cornelia de Clercq (1729-1801), silhouet
Achterzijde van de buitenplaats Voorbreed aan de Amstel, door Cornelia gehuurd van (voor) 1772 tot na 1787.

Uit het huwelijk van Cornelia en Jan werden geboren:

  1. Susanna van Eeghen, geb. Amsterdam 5 febr. 1752, † ald. 15 mei 1775, tr. Amsterdam 14 april 1773 Cornelis Hartsen, geb. Amsterdam 10 okt. 1751, koopman en assuradeur te Amsterdam, eigenaar buitenplaats Knapenburg te Heemstede 1790-†, † ald. 21 sept. 1817, zn. van Anthony Hartsen en Louisa Hooft; hij hertr. Amsterdam 3 nov. 1782 Sara de Haan.
  2. Pieter van Eeghen, geb. Amsterdam 21 nov. 1753, lid firma Julion, Rulff & van Eeghen, later lid firma Pieter & Christiaan van Eeghen, kooplieden ald., † Amsterdam 30 jan. 1815.
  3. Christiaan van Eeghen, geb. Amsterdam 17 nov. 1757, lid fa Pieter & Christiaan van Eeghen ald., lid Comité van Financiën, † Amsterdam 9 mei 1798, tr. ald. 21 aug. 1781 Catharina Fock, geb. Amsterdam 25 okt. 1762, † ald. 7 dec. 1807, dr. van Abraham Fock en Cornelia de Clercq.
    Uit dit huwelijk het gehele, nog bloeiende nageslacht Van Eeghen.
  4. Sara van Eeghen, geb. Amsterdam 21 maart 1760, † ald. 19 okt. 1796.

Terug naar boven