Buitenplaatsen

Kennemeroord bij Heemstede

Eigendom van Hermann Rahusen (1766-1839), gehuwd met Sara de Clercq (1776-1817), eerste helft 19de eeuw


Op 10 dec. 1803 verwierf Hermann Rahusen een hofstede genaamd Kennemeroord, gelegen aan de Herenweg te Heemstede, groot 4,5 morgen, en twee percelen weiland, gelegen aan de Herenzandvaart, groot 863 roeden, voor 19.750 gulden.

De vorige eigenaar, Jean Baptist van der Keulen, had hier, op de plek van een afgebroken herberg, de buitenplaats gesticht. met een witgepleisterd herenhuis met biljartkamer, een koetshuis, stallen, tuinmanswoning, oranjerie, menagerie, moestuin en een vierkante koepel aan de Koediefslaan. De tuin werd in een vroeg-landschappelijke stijl aangelegd. Als ontwerper van zowel de tuin als het huis is Johann David Zocher sr. genoemd, maar bewijzen daarvoor ontbreken. Resten van de achttiende-eeuwse aanleg zijn herkenbaar in de slingerpaden, een halfrond pad met linden, een opgehoogde heuvel waar een pad overheen loopt en de naastliggende kom, de vijver en de wal daarachter.

Kennemeroord, uit de serie: Gezigten in de omstreken van Haarlem van P.J. Lutgers, 1837-1844


Uit het dagboek van Willem de Clercq (1795-1844) blijkt dat ook diens vader Gerrit (1771-1819), de zwager van Herman Rahusen, er regelmatig met zijn gezin logeerde.

In 1926, bij de verbreding van de Herenweg, werd het oude herenhuis afgebroken. Verder naar achteren werd een nieuw landhuis gebouwd, dat in 1959 werd afgebroken om plaats te maken voor een bejaardenhuis. Ook dit werd gesloopt, in 1999, en vier moderne appartementengebouwen werden opgericht.
Wel bleven bewaard het toegangshek aan de Herenweg (zie Google maps) en de dienstgebouwen en tuinkoepel aan de Koediefslaan (idem). De laatste zijn rijksmonumenten en worden particulier bewoond. De ijskoepel is eveneens rijksmonument en ligt tussen het appartementencomplex en de Koediefslaan.


Bron:
M. Bulte en Hans Krol, Zorg aan de Duinrand. De historie van Kennemeroord, Kennemerduin, Parkzicht en het terrein van het nieuwe Westerduin. (Haarlemse Miniaturen, LIV; Haarlem 2000) 9-37.

Terug naar boven