Genealogie

De genealogie van onze familie


Na zijn huwelijk in 1652 heeft voorvader Pieter de Clercq (1631-1666) alle geboorten (én enkele sterfgevallen) van zijn kinderen genoteerd op het voorblad van een 16de-eeuwse familiebijbel. Deze bijbel is jammer genoeg niet bewaard gebleven.
Ongeveer een eeuw later is echter Pieters gelijknamige kleinzoon (Pieter de Clercq, 1700-1757) begonnen een ‘geslagtsregister’ bij te houden, waarin hij het talrijke nageslacht van zijn ouders optekende. Sindsdien zijn vrij nauwkeurig alle geboorten, huwelijken en overlijden in de familie hierin genoteerd.
 
In de loop van de 19de en 20ste eeuw is door verschillende familieleden aanvullend onderzoek gedaan, ook naar het vroegste voorgeslacht. Mettertijd is hierdoor een steeds verder uitgewerkte genealogie ontstaan. De resultaten hiervan zijn diverse malen gepubliceerd (zie onder Publicaties), waaronder recent als heropname in Nederland’s Patriciaat, het zgn. ‘blauwe boekje’.
 
Deze genealogische informatie stellen wij nu ook hier beschikbaar.
Momenteel beslaat de genealogie van onze familie negentien generaties. De vroegste bewezen stamvader is geboren omstreeks 1350/’60; de jongste telg werd geboren in 2004. Het totale aantal gedocumenteerde familieleden (naamdragers De Clercq) in deze zesenhalve eeuw is 525, waarvan er op dit moment meer dan 120 in leven zijn.

Om deze veelheid aan personen en bijhorende gegevens zo overzichtelijk mogelijk te presenteren, is de genealogie opgedeeld in fragmenten.
Bovendien is, om snel een naam te kunnen vinden, een alfabetische index beschikbaar.


N.B. Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat wij bepaalde persoonsgegevens op deze wijze openbaar hebben gemaakt, willen wij u verzoeken hierover contact met ons op te nemen.

Terug naar boven