Generatie 4

IVa Gillis de Cleerck († 1530) x Barbara de Knibbere

Zoon van Jacob de Cleerc (IIIa) en Aechte de Vriese

Gillis de Cleerc, roodverver in de St. Jacobsnieuwstraat, bij de Nieuwbrug, te Gent, gegoed te Drongen, Destelbergen, Heusden en St. Pieter, † Gent 1530, tr. Barbara de Knibbere, † Gent kort vóór 4 juli 1541, dr. van Jan de Knibbere en Catharina sPeets (die als weduwe hertr. met Willem van der Zwalmen).

Inschrijving in het stedecijnsregister van 1494 van ‘Gillis de Clerc vanden gheelen huuse den ouc een verwerye metter looven ter zyden’. Met als latere inschrijvingen, als erfgenamen, o.a. diens echtgenote Baerbele sKnibbers en hun zoon Lievin de Cleerk.

Gillis en Barbara waren de ouders van acht kinderen:
1.  Willem de Cleerck († vóór juli 1530) x Agneese Sateurn
2.  Mr. Jan de Cleercq († na april 1543)
3.  Jacob de Cleercq († tussen april 1559 en mei 1583) x Cathalina van Loo
4.  Pieter de Cleerck († tussen juli 1541 en sept. 1552) x Anna van Langenhove
5.  Kathelyne de Clercq, tr. Zegher de Vriese
6.  Lieven de Cleerck († tussen nov. 1557 en april 1559) x Lievijne van Houcke
7.  Frans de Clercq, in 1530 nog minderjarig, waarsch. jong overleden
8.  Paesschyne de Clercq, tr. 1. Adriaen van Langenhove; tr. 2. Adriaen Nokerman

Terug naar boven