Familiestichting

Donateurschap


Onze familie heeft een rijke historie. Dankzij uitgebreid onderzoek hebben we de wortels van ons geslacht kunnen traceren tot in de middeleeuwen. En meer dan dat; we weten vrij nauwkeurig wat onze voorvaderen in de loop der eeuwen deden om de kost te verdienen. Vele van hen bekleedden aansprekende posities en hadden hun bijdrage aan de maatschappij waarin zij leefden.

Het bestuur van de Stichting Familiearchief de Clercq stelt zich ten doel om dit onderzoek voort te zetten en de uitkomsten daarvan zo toegankelijk mogelijk te maken voor familie en belangstellenden. Veel van dit werk is puur vrijwilligerswerk. Er zijn echter ook kosten aan verbonden, zoals reis- en verblijfkosten voor het onderzoek in Vlaanderen. Maar bijvoorbeeld ook aan het ontwerp en beheer van deze website zijn substantiële eenmalige en jaarlijkse kosten verbonden.

Wij doen daarom een beroep op u om het werk van onze stichting financieel te steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op Postbank rek.nr. NL63 INGB 0003 3261 80, t.n.v. Stichting Familiearchief De Clercq te Den Haag.

Bij voorbaat danken wij u voor uw steun, die wij op onze beurt in daden zullen omzetten.

Terug naar boven