Biografische schetsen

Biografische schetsen

Een familiegeschiedenis is niet het verhaal van één ‘entiteit’. Zij wordt gevormd door de persoonlijke levensverhalen van een groot aantal individuen: de afzonderlijke telgen.
Het is onze bedoeling om op deze website van zoveel mogelijk familieleden in het (verre) verleden korte levensbeschrijvingen te geven, of wat we noemen: biografische schetsen.

Dit is een tijdrovend en dus geleidelijk proces. Om te beginnen zijn hiertoe van alle personen pagina’s aangemaakt, met hun basale genealogische gegevens en, waar mogelijk, al met afbeeldingen. Deze pagina’s zullen, de een na de ander, worden aangevuld met verhalende teksten, op basis van het materiaal dat door jarenlang onderzoek werd verzameld.
Anders gezegd: het huis is gebouwd, de lampen hangen. Nu moeten de kamers nog worden ingericht; dit zijn er meer dan honderd.

De pagina’s zijn gerangschikt per generatie. Door in het linkermenu te selecteren, krijgt u een opgave van alle personen in de door u gekozen generatie. Overigens hebben wij er voor gekozen ons te beperken tot die familieleden die zijn geboren voor 1900.

Om het gericht zoeken naar een bepaalde persoon te vergemakkelijken is op alle pagina’s met biografische schetsen een alfabetische index op voornamen gemaakt.

Terug naar boven