Generatie 11

Xb.3 Cecilia de Clercq (1743-1820) x Willem Stinstra

Dochter van Jacob de Clercq (Xb) en Geertruy Margaretha Verbrugge

Cecilia de Clercq, geb. Amsterdam 24 aug. 1743, ged. (doopsgez.) ald. 12 febr. 1764, eigenares buitenplaats Boomrijk te Breukelen 1799-1810, † Amsterdam 9 april 1820, tr. ald. 16 dec. 1766 Willem Stinstra, geb. Harlingen 11 juni 1741, lid firma Goll & Co. (v/h Verbrugge & Goll), bankiers te Amsterdam, diaken bij ‘t Lam en de Toren 1767-1772, 1777-1782, lid Vaderlandsche Sociëteit (Doctrina et Amicitia) 1783-†, effectief lid Maatschappij Felix Meritis 1788-†, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 1784-1789, † Amsterdam 9, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 15 mei 1790, zn. van Dr. Gooitjen Stinstra en Anna Mouter.

Geïdentificeerd als Cecilia de Clercq (1743-1820), door Tibout Regters, 1767

Willem en Cecilia waren de ouders van:

  1. Anna Stinstra, geb. Amsterdam 11 jan. 1770, † ald. 1 jan. jan. 1795, tr. Amstelveen 1 juli 1792 Mr. Jan Brants, geb. Amsterdam 31 aug. 1765, jur. dr. Leiden 1785, lid firma Couderc & Brants (vanaf 1789 Couderc, Brants & Changuion), kooplieden te Amsterdam 1785-†, diaken bij ’t Lam en de Toren ald. 1788-†, † Amsterdam 22 maart 1793, zn. van Jan Jacob Brants en Anna Maria de Neufville.
  2. Geertruy Margaretha Stinstra, geb. Amsterdam 24 nov. 1774, † ald. 25 nov. 1774.
  3. Geertruy Margaretha Stinstra, geb. Amsterdam 26 febr. 1776, † h. Boomrijk, Breukelen 9 april 1808, tr. Amsterdam 13 dec. 1795 Jan Huidekoper (R.N.L.), geb. Berlikum (Fr.) 3 maart 1766, ged. (doopsgez.) Amsterdam 20 febr. 1791, verbleef in de Verenigde Staten namens de Holland Land Company 1793-1794, lid firma Huidekoper, Tobler en Bicker, kooplieden te Amsterdam (1798)-, representant van het Volk van Amsterdam 1797-1798, lid Gemeentebestuur ald. 1803-1804, directeur Levantse Handel ald. 1810-1826, lid 1817-, voorzitter 1823-1824 Kamer van Koophandel ald., lid Amortisatie-syndicaat 1827-, commissaris college der Groote Visscherij voor de provincie Holland 1824-, commissaris des Konings bij de Nederlandsche Handelmaatschappij 1831-, luitenant-kolonel en bataljonscommandant schutterij 1815-1817, regent Oudevrouwenhuis bij ’t Lam en de Toren te Amsterdam 1800-1803, 1814-1816, † ald. 27 jan. 1835, zn. van Anne Huidekoper en Gesina Frederica Wolters; hij hertr. Amsterdam 27 mei 1812 Jacoba de Bie.

Terug naar boven