Generatie 7

VIIb Lucas de Clercq (c1603-1652) x 1e Feyntje van Steenkiste ; x 2e Adriaentgen Keyser

Zoon van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Lucas de Clercq, geb. Haarlem ca. 1603, koopman in pot- en weedas ald., in compagnie met zijn zwagers Lucas van Beeck en Abraham Ampe 1629-, met zijn zoon Pieter 1651-†; met Van Beeck ook eigenaar van blekerijen en van de buitenplaats Clercq-en-Beeck te Bloemendaal; zetter van de prijs van zout en zeep te Haarlem (1639), woonde ald. aan het Spaarne -1649 en aan de Stadssingel -†, † Haarlem 26 aug. 1652, tr. 1e (huw. voorw. Haarlem 8 jan. 1626) Feyntje van Steenkiste, geb. Haarlem 1603/04, begr. ald. (Grote Kerk) 3/10 maart 1640, dr. van Pieter van Steenkiste en Janneke Bertramsdr van Caerle; tr. 2e Rotterdam 18 sept. 1640 Adriaentgen Keyser(s), geb. ald., begr. Haarlem 18 jan. 1662, dr. van Leendert Cornelisz Keysers en Janneke Jansdr Nisbeth alias van Rueven, en wed. van Cornelis Jansz Snaets; zij hertr. Haarlem 7 sept. 1654 Jacob Elias.

Lucas de Clercq en Feyna van Steenkiste door Frans Hals, 1635

Lucas de Clercq (c1603-1652) en zijn tweede vrouw Adriaentgen Keysers († 1662), zijn drie kinderen Janneken, Passchina en Pieter de Clercq, en haar voorzoon Jan Jansz Snaets, toegeschreven aan Pieter Fransz de Grebber, kort na 1645

Lucas en Feyna waren ouders van:
1.  Pieter de Clercq (1631-1666) x Agniesje Hugaerdt
2.  Janneke de Clercq (1633/34-1702) x 1e Jan de Keyser; x 2e Jacobus Saskers
3.  Passchina de Clercq (1635/36-1664) x Willem van der Kindert
4. Kind († 1636).
5. Kind († 1636).

Terug naar boven