Generatie 13

Catharina de Clercq (1803-1851) x Christiaan Hermanus de Vos

Dochter van Gerrit de Clercq en Maria de Vos

Catharina de Clercq, geb. Amsterdam 12 mei 1803, ged. (doopsgez.) ald. 16 maart 1823, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1837-1842, 1845-1847, regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1837-1842, † Amsterdam 31 dec. 1851, tr. Amsterdam 25 nov. 1829 Christiaan Hermanus de Vos, geb. Amsterdam 25 jan. 1805, ged. (doopsgez.) ald. 4 apr. 1824, assuradeur bij firma De Vos & Zoon, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1829-1833, 1839-1843, regent Rijpenhofje 1842-1843, 2e luitenant schutterij 1825, † Rozendaal (Gld.) 19 okt. 1880, zn. van Jacob de Vos en Catharina Johanna Coster; hij hertr. Amsterdam 17 april 1856 Sara de Clercq (XIIc.6).

Uit het huwelijk van Christiaan Hermanus en Catharina werden geboren:

 1. Jacob de Vos, geb. Amsterdam 12 juli 1831, † ald. 30 okt. 1834.
 2. Maria de Vos, geb. Amsterdam 2 maart 1833, † ‘s-Gravenhage 28 juni 1914, tr. Rozendaal 29 sept. 1870 Mr. Gerard Jacobus van Hasselt, geb. Arnhem 3 jan. 1817, gemeentesecretaris van Rheden, lid Prov. Staten van Gelderland 1871-†, † Velp (Gld.) 11 aug. 1879, zn. van Diderick Gerhard Adriaan van Hasselt en Cornelia Johanna van de Poll en wedr. van Jkvr. Maria Beatrix van Sijpesteijn.
 3. Willem de Vos, geb. Amsterdam 10 aug. 1834, † ald. 23 mei 1835.
 4. Catharina Henriëtta Jacoba de Vos, geb. Amsterdam 6 okt. 1835, † ‘s-Gravenhage 29 dec. 1918, tr. Amsterdam 6 nov. 1862 Henri Marie de Vries, geb. Amsterdam 26 april 1836, agent De Nederlandsche Bank N.V. te ‘s-Gravenhage, lid Prov. Staten van Zuid-Holland 1904-†, † ‘s-Gravenhage 8 maart 1910, zn. van Hendrik Jan Marie de Vries en Maria de Vries.
 5. Gerrit de Vos, geb. Amsterdam 15 mei 1841, lid firma Hollandsche Bank De Vos en Vreede te ‘s-Gravenhage, † ald. 31 okt. 1912, tr. Rozendaal 15 aug. 1872 Louisa Maria Margadant, geb. Rozendaal 24 sept. 1841, † ‘s-Gravenhage 16 april 1910, dr. van Ds. Jacobus Floris Margadant en Adriana Leonarda Huijgens.
  Uit dit huwelijk nageslacht
 6. Christina Hermina de Vos, geb. Amsterdam 5 juli 1838, † ‘s-Gravenhage 8 sept. 1913.
 7. Jacoba Catharina de Vos, geb. Amsterdam 21 jan. 1840, schrijfster van kinderboeken onder het pseudoniem ‘Cella’, † Velp (Gld.) 30 juli 1900.
 8. Catharina de Vos, geb. Amsterdam 23 aug. 1843, † Velp 30 juli 1897.
 9. Jacob Juriaan de Vos, geb. Amsterdam 16 jan. 1845, † ald. 24 febr. 1845.

Terug naar boven