Genealogie

Generatie X – XIV (oudste tak)
Pieter de Clercq (1700-1757) en diens nageslacht

 1. Pieter de Clercq (zoon van IX), geb. Amsterdam 9 mei 1700, ged. (doopsgez.) ald. 19 nov. 1719, poorter ald. 15 juli 1728, koopman en reder op de Oostzee en de Voorlanden, Frankrijk en Portugal, assuradeur ald., buurtmeester Weespercarspel 1750-1751, erfde de buitenplaats Vredelust aan het Gein ald. 1743, † Amsterdam 6, begr. ald. (Westerkerk) 12 jan. 1757, tr. Amsterdam 11 april 1728 Sara van Leuvenig, geb. Amsterdam 2 maart 1705, diakones doopsgezinde gemeente De Zon 1759-†, † Amsterdam 4, begr. ald. (Westerkerk) 10 jan. 1766, dr. van Steven van Leuvenig en Anna Kuyken.
  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 31 maart 1729, ged. (doopsgez.) ald. 18 febr. 1748, lid firma Van Eeghen 1760-1778, regentes Weeshuis Lam en Toren 1767-1772, 1774-1782, 1784-1791, eigenares buitenplaats Beek en Hoff te Loenen 1795-†, † Amsterdam 19, begr. ald. (Westerkerk) 25 nov. 1801, tr. Amsterdam 16 sept. 1750 Jan van Eeghen, geb. Amsterdam 5 okt. 1729, ged. (doopsgez.) ald. 24 nov. 1748, koopman en reder op de Westindische eilanden, Oostzee en de Levant, assuradeur, onder firma Van Eeghen ald. 1749-†, † Amsterdam 17 nov. 1760, zn. van Christiaan van Eeghen en Cornelia Cornilje.
  2. Pieter, volgt XIa.
  3. Stephanus, volgt XIb.
 1. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 24 dec. 1731, ged. (doopsgez.) ald. 16 febr. 1749, poorter ald. 2 sept. 1751, koopman en reder, mede-oprichter (1769) firma P. & S. de Clercq, makelaars in granen op de Oostzee en de Voorlanden, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1759-1764, curator Kweekschool 1762-1764, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dept. Amsterdam 1785-, buurtmeester Weespercarspel 1770-1772, 1776-1777, erfde de buitenplaats Vredelust aan het Gein ald. 1770, † Amsterdam 20, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 25 nov. 1807, tr. Amsterdam 11 maart 1755 Maria Bruyn, geb. Monnikendam 3 febr. 1735, ged. ald. (doopsgez.) 10 dec. 1752, † Amsterdam 4, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 8 aug. 1794, dr. van Arent Bruyn en Trijntje Windig.
  Uit dit huwelijk:
  1. Sara de Clercq, geb. 5 jan. 1756, † Amsterdam 18, begr. ald. (Westerkerk) 21 aug. 1756.
  2. Pieter, volgt XIIa.
  3. Arent de Clercq, geb. 22 juni 1759, † h. Vredelust, Weespercarspel 3, begr. Amsterdam (Westerkerk) 7 juni 1760.
  4. Arent Bruyn de Clercq, geb. 10 dec. 1762, ged. (doopsgez.) Amsterdam 16 febr. 1783, † h. Vredelust, Weespercarspel 25 juni, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 juli 1784.
 1. Pieter de Clercq junior, geb. Amsterdam 16 febr. 1757, ged. (doopsgez.) ald. 17 nov. 1776, poorter ald. 9 juli 1778, lid firma S. & P. (v/h P. & S.) de Clercq, representant van het Volk van Amsterdam 12 april 1796 – 19 jan. 1798, lid Intermediaire Gemeentebestuur 31 okt. 1801 – 11 maart 1803, lid Gemeentebestuur 12 maart 1803-†, commissaris trekpad op Gouda 1796-1799, superintendent Huis der Gemeente 1801-, superintendent Logementen van Amsterdam in Den Haag 1801-, commissaris trekpad op Weesp 1802-†, commissaris Hortus Medicus en de Plantage 1803-†, commissaris Grote Excijns 1805-†, diaken doopsgezinde gemeente ‘t Lam en de Toren 1785-1791, 1795-1804, regent Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1786-1792, 1798-1805, curator Kweekschool 1800-1805, lid commissie tot oprichting Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1801, lid genootschap Tot Leerzaam Vermaak 1776-, lid Vaderlandsche Sociëteit (Doctrina et Amicitia) 1783-†, lid 1784-, commissaris en 1ste secretaris 1785-1789, 1791- Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dept. Amsterdam, effectief lid 1790-†, commissaris van negotiatie 1799-1803, 1805-† Mij. Felix Meritis, eigenaar buitenplaats Beek en Hoff aan het Gein (Weespercarspel) 1797-†, † Amsterdam 25, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 30 dec. 1805, tr. Harlingen 4 aug. 1782 Isabella Stinstra, geb. Harlingen 26 sept. 1760, directrice linnen en meubelen van de stadsjachten te Amsterdam 1796-, diakones bij ‘t Lam en de Toren 1795-1800, Vereenigde Doopsgezinde Sociëteit 1805-1810, regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1795-1800, 1805-1810, regentes Weeshuis der gemeente 1811-, eigenares buitenplaats Vredelust aan het Gein (Weespercarspel) 1808-†, † Amsterdam 13 maart 1829, dr. van Dr. Simon Stinstra en Anna Braam.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 14 mei 1783, ged. (doopsgez.) ald. 16 nov. 1800, † ald. 19 maart 1821, tr. Amsterdam 3 aug. 1805 Gijsbert de Clercq (volgt XIId).
  2. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 28 april 1784, † Amsterdam 25, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 28 sept 1787.
  3. Simon de Clercq, geb. Amsterdam 21 juni 1785, † Amsterdam 29 sept., begr. ald. (Nieuwe Kerk) 3 okt. 1787.
  4. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 22 nov. 1788, † ald. 12 mei 1790.
  5. Simon de Clercq, geb. Amsterdam 31 jan. 1790, † Amsterdam 28 febr., begr. ald. (Nieuwe Kerk) 3 Maart 1792.
  6. Anna de Clercq, geb. Amsterdam 17 april 1791, ged. (doopsgez.) ald. 18 febr. 1810, † ald. 16 febr. 1814, tr. Amsterdam 21 sept. 1811 Mr. Jean Brand van Cabauw, ambachtsheer van Willige Langerak, vrijheer van Cabauw en Zevender, geb. ‘s-Gravenhage 9, ged. ald. (Walenkerk) 13 jan. 1788, jur. dr. Leiden, advocaat, rechter arrondissementsrechtbank te Amsterdam -1842, kapitein landstorm 1815, dichter, eigenaar buitenplaats Queekhoven te Breukelen 1838-†, † Geltschberg (Bohemen) 24 juni 1847, zn. van Mr. Carel Frederick Brand en Bartholomea Johanna Braet, vrouwe van Willige Langerak, Cabauw en Zevender.
  7. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 8 febr. 1793, † h. Vredelust, Weespercarspel 27 juni, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1 juli 1808.
 1. Stephanus de Clercq (zoon van Xa), geb. Amsterdam 27 april 1747, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1765, poorter ald. 16 nov. 1768, mede-oprichter (1769) firma P. & S. (later S. & P.) de Clercq, makelaars in granen op de Oostzee en de Voorlanden, provisioneel representant van het volk van Amsterdam (comité van Financiën) 26 jan. 1795, diaken bij ’t Lam en de Toren 1772-1777, 1782-1787, 1792-1797, regent Weeshuis Lam en Toren 1788-1792, 1794-1798, curator Kweekschool 1773-1774, 1783-1811, regent Van Beeckshofje 1770-, directeur 1792-1809, thesaurier 1803-1809, honorair directeur 1809 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 1785-, lid afdeling Amsterdam van de Oeconomische Tak, eigenaar buitenplaats Rupelmonde te Nieuwersluis 1796-1818, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 16 jan. 1819, tr. Amsterdam 18 febr. 1770 Maria Bosch, geb. Amsterdam 17 jan. 1752, diakones bij ‘t Lam en de Toren 1790-1797, regentes Oudevrouwenhuis Lam en Toren 1793-1797, regentes Weeshuis Lam en Toren 1799-1803, † Amsterdam 31 jan., begr. ald. (Noorderkerk) 4 febr. 1820, dr. van Gerrit Bosch en Joanna Block.
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerrit, volgt XIIb.
  2. Pieter de Clercq, geb. Amsterdam 29 aug. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 19 febr. 1792, lid firma Hammacher & De Clercq, kooplieden op de Westindische eilanden en de Verenigde Staten -1813, textielfabrikant te Haarlem 1813-1818, president van de rechtbank van Koophandel ald. (1816), lid firma S. & P. de Clercq, makelaars in granen en zaden 1818-†, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1803-1807, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1805-1808, lid Doctrina et Amicitia 1797-1811, † Amsterdam 15, begr. ald. (Noorderkerk) 19 juni 1830, tr. Amsterdam 20 nov. 1796 Catharina de Vos, geb. Amsterdam 11 jan. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1793, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1823-1829, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 17 jan. 1845, dr. van Ds. Willem de Vos en Elisabeth Kops.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIIc.
  3. Sara de Clercq, geb. Amsterdam 27 febr. 1776, ged. (doopsgez.) ald. 2 maart 1794, † Amsterdam 15 febr. 1817, tr. Amsterdam 3 dec. 1795 Hermann Rahusen, geb. Leer 25 maart 1766, attestatie Amsterdam 17 sept. 1795, koopman, mede-oprichter firma H. & D. Rahusen, commissaris tot de graanhandel 1814-1815, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1796-1802, regent Rijpenhofje 1798-1802, lid Doctrina et Amicitia 1790-†, effectief lid Felix Meritis 1813-, eigenaar buitenplaats Kennemeroord te Heemstede, † Amsterdam 6 juni 1839, zn. van Hermann Rahusen en Margaretha Vissering; hij hertr. Dantumadeel 5 juli 1818 Nieskia Baudina Bergsma.
  4. Joanna de Clercq, geb. Amsterdam 7 maart 1778, ged. (doopsgez.) ald. 28 febr. 1796, † Amsterdam 30 okt., begr. ald. (Noorderkerk) 3 nov. 1810, tr. Amsterdam 11 nov. 1798 Walrave van Heukelom, geb. Amsterdam 9 dec. 1775, ged. (doopsgez.) ald. 25 nov. 1793, lid firma Stadnitski & Van Heukelom, bankiers, commissaris Ontvang- en Betaalkas (v/h Bosch & De Clercq) 1813-1853, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1798-1803, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1809-1813, 1820-1824, thesaurier Algemeene Doopsgezinde Sociëteit, regent Rijpenhofje 1799-1804, 1809-1814, 1820-1826, 2e luitenant gewapende burgermacht (1796, 1798), luitenant-kwartiermeester landstorm (1815), lid Doctrina et Amicitia 1798-, eigenaar buitenplaats Leeuwenhooft te Heemstede, † Amsterdam 23 maart 1853, zn. van Frans van Heukelom en Catharina Kloppenburg; hij hertr. Amsterdam 1 febr. 1812 Louise Victoire Gales.
 1. Gerrit de Clercq, geb. Amsterdam 19 aug. 1771, ged. (doopsgez.) ald. 21 febr. 1790, poorter ald. 13 jan. 1808, lid firma S. & P. de Clercq, directeur Oostersche Handel en Reederijen 1814-†, commissaris tot de graanhandel 1816-†, diaken doopsgezinde gemeente bij ‘t Lam en de Toren 1797-1802, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1808-1813, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1808-1814, commissaris fonds ten behoeve van weduwen van doopsgezinde leraren 1813-†, lid Doctrina et Amicitia 1798-, effectief lid Felix Meritis 1805-1813, directeur leesgezelschap Leest en Denkt, † Amsterdam 15 sept. 1817, tr. ald. 21 okt. 1792 Maria de Vos, geb. Amsterdam 14 mei 1771, ged. (doopsgez.) ald. 21 febr. 1790, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1809-1814, 1819-†, † Amsterdam 18, begr. ald. (Noorderkerk) 23 jan. 1822, dr. van Ds. Willem de Vos en Elisabeth Kops.
  Uit dit huwelijk:
  1. Stephanus de Clercq, geb. Amsterdam 25 sept. 1793, † ald. 13 aug. 1794.
  2. Willem, volgt XIIIa.
  3. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 10 aug. 1797, ged. (doopsgez.) ald. 22 febr. 1818, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1829-1832, † h. Valkenberg, Rheden 5 mei 1838, tr. Amsterdam 1 juni 1820 Matthijs Westendorp, geb. Amsterdam 15 nov. 1796, ged. (doopsgez.) ald. 26 febr. 1815, lid firma Westendorp & Co., commissionairs in effecten (1828)-, lid gemeenteraad Rheden 1855-†, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1824-1828, 2e luitenant schutterij 1816-1822, bouwheer en eigenaar buitenplaats Valkenberg te Rheden 1836-†, † ald. 28 dec. 1863, zn. van Gerrit Westendorp en Maria ten Cate; hij hertr. Amsterdam 8 jan. 1840 Engeltje van Effen.
  4. Jacoba Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 20 april 1799, † ald. 13 dec. 1805.
  5. Sara de Clercq, geb. Amsterdam 15 juni 1801, † ald. 27 april 1803.
  6. Catharina de Clercq, geb. Amsterdam 12 mei 1803, ged. (doopsgez.) ald. 16 maart 1823, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1837-1842, 1845-1847, regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1837-1842, † Amsterdam 31 dec. 1851, tr. Amsterdam 25 nov. 1829 Christiaan Hermanus de Vos, geb. Amsterdam 25 jan. 1805, ged. (doopsgez.) ald. 4 apr. 1824, assuradeur bij firma De Vos & Zoon, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1829-1833, 1839-1843, regent Rijpenhofje 1842-1843, 2e luitenant schutterij 1825, † Rozendaal (Gld.) 19 okt. 1880, zn. van Jacob de Vos en Catharina Johanna Coster; hij hertr. Amsterdam 17 april 1856 Sara de Clercq (XIIc.6).
  7. Stephanus de Clercq, geb. Amsterdam 23 maart 1805, ged. (doopsgez.) ald. 4 april 1824, lid firma S. & P. de Clercq, makelaars in granen en zaden te Amsterdam -1853, commissaris tot de graanhandel ald. (1847), later graanmakelaar te Rotterdam, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1830-1834, officier schutterij 1828-, laatst. 1ste luitenant 1830-1834, regent Van Beeckshofje ald., † Rotterdam 12 juli 1866, tr. Amsterdam 6 nov. 1833 Charlotte Jeanne Sophie Boissevain, geb. Amsterdam 11 sept. 1811, † Rotterdam 26 sept. 1873, dr. van Daniël Boissevain en Johanna Maria Retemeyer.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIIIb.
 1. Willem de Clercq (R.N.L.), geb. Amsterdam 15 jan. 1795, ged. (doopsgez.) ald. 21 nov. 1813, lid firma S. & P. de Clercq 1818-1824, commissaris van de graanhandel 1821-1824, secretaris 1824-1831, directeur-secretaris 1831-1834, directeur Nederlandsche Handel-Maatschappij 1834-†, voorman Réveilbeweging, letterkundige en improvisator, officier schutterij 1815-, laatst. 1e luitenant 1820-1821, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1819-1823, ouderling Waalse gemeente 1838-1841, buitenlid Haarlems Gezelschap Democriet 1814-, lid Hollandse Mij. van Fraaije Kunsten en Wetenschappen 1818-1829, lid (bestuur?) Kon. Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1822-, lid Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1823-, honorair lid Felix Meritis 1824-, lid Mij. der Nederlandsche Letterkunde 1824-, lid Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde & Schoone Kunsten 1835-, honorair lid Natura Artis Magistra 1838-†, † Amsterdam 4 febr., begr. ald. (Waalse kerk) 9 febr. 1844, tr. Amsterdam 29 juli 1818 Carolina Charlotte Boissevain, geb. Amsterdam 4 sept., ged. ald. (Waalse kerk) 19 sept. 1799, † Amsterdam 23 nov. 1879, dr. van Daniël Boissevain en Johanna Maria Retemeyer.
  Uit dit huwelijk:
  1. Mr. Gerrit de Clercq (Officier der Leopoldorde van België, Ridder der Orde van St. Mauritius en St. Lazarus van Sicilië), geb. Amsterdam 9 nov. 1821, prom. dr. jur. Leiden 1843, advocaat te Amsterdam 1843-, referendaris Departement van Financiën 1848-1851, secretaris Nederlandsche Handel-Maatschappij 1851-†, redacteur-secretaris ‘De Gids’ 1845-, mede-oprichter (1846) en secretaris Amstelsociëteit, lid Mij. der Nederlandsche Letterkunde 1852-†, † Amsterdam 21 okt. 1857.
  2. Paulus de Clercq, geb. Amsterdam 25 maart 1823, † ald. 8 april 1824.
  3. Daniël de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 15 maart 1825, secretaris Nederlandsche Handel-Maatschappij 1857-1877, † Amsterdam 3 febr. 1884, tr. ald. 6 juni 1851 Gezina Cornelia Goudswaard, geb. ‘s-Gravenhage 23 mei 1828, † Amsterdam 8 juli 1856, dr. van Bastiaan Goudswaard en Wilhelmina Margaretha Moojen.
  4. Stephanus de Clercq (R.N.L., O.E.K.), geb. ‘s-Gravenhage 18 nov. 1826, landoeconoom, hoofdingeland 1856-1858, heemraad 1858-1864 Haarlemmermeerpolder, hoofdingeland 1856-1870, heemraad 1870-1871, dijkgraaf Rijnland 1871-†, voorzitter Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Haarlemmermeer 1861-1866, afd. Leiden 1881-, directeur Amsterdamsche Kanaal Maatschappij 1864-, lid gemeenteraad Leiden 1880-1884, mede-oprichter en commissaris Wester Suikerraffinaderij 1882-, gedelegeerde Internationale en Koloniale Tentoonstelling Amsterdam 1883, † h. Ter Wadding, Voorschoten 29 dec. 1886, tr. Amsterdam 12 sept. 1850 Suzannna Kruseman, geb. Amsterdam 26 febr. 1830, mede-oprichtster Haarlemsche Ziekenverpleging, † Haarlem 25 okt. 1906, dr. van Jan Adam Kruseman en Alida de Vries.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIVa.
  5. Gideon Jeremias de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 8 april 1828, lid firma Van Oordt & De Clercq, makelaars in suiker te Rotterdam 1851-, directeur Nederlandsch-Indische Handelsbank te Amsterdam 1863-, commissaris Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij., mede-oprichter Hollandse Hypotheekbank, president-commissaris mijnbouw-maatschappij Salida -1886, lid Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 1880-1882, † Hilversum 16 sept. 1896, tr. Amsterdam 12 okt. 1854 Anna Kleinmann, geb. Grand-Fontaine (Vogezen) 18 juli 1831, † Hilversum 25 nov. 1914, dr. van Albert Herman Adolph Kleinmann en Elisabeth Mollet.
   Uit dit huwelijk nageslacht, volgt XIVb.
  6. Margaretha Elisabeth de Clercq, geb. ‘s-Gravenhage 18 dec. 1830, met haar echtgenoot mede-oprichtster Vereeniging Ziekenverpleging te Scheveningen (1894), † Scheveningen 18 febr. 1908, tr. Amsterdam 15 sept. 1853 Adriaan Gildemeester, geb. Amsterdam 21 aug. 1828, civiel ingenieur, lid firma J.P. Gildemeester & Co., commissionairs in katoen en koloniale waren 1849-, oprichter Amsterdamsche Katoenmakelaars Vereeniging, lid Burgerlijk Armenbestuur ald. (1880), directeur Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, lid Provinciale Staten van Noord-Holland 1880-1883, lid Tweede Kamer der Staten Generaal 1883-1891, regent Stadsbestedelingenhuis en Walenweeshuis te Amsterdam, † Scheveningen 12 maart 1901, zn. van Hendrik Daniël Gildemeester en Jeanne Marie Boissevain.
  7. Carel Eduard de Clercq, geb. Amsterdam 21 dec 1832, landbouwkundige en econoom, oprichter (1859) en hoofdredacteur ‘Weekblad voor de Haarlemmermeer’ -1867, mede-oprichter (1864) en beherend vennoot C.V. Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout & De Clercq -†, directeur Hollandse Maatschappij van Wetenschappen 1879-†, † Haarlem 28 maart 1882.
  8. Matthijs de Clercq, geb. Amsterdam 15 juni 1836, employé factorij Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia, adjunct-secretaris van het Parapattan Weeshuis ald. -†, † Batavia 26 juli 1859.

Terug naar boven