Publicaties

Nederland’s Patriciaat jaargang 84 (2002)


In de jaren na 1993 waren door familiehistorisch onderzoek dusdanig veel nieuwe gegevens verzameld, dat de familiestichting de tijd rijp vond om de genealogie aan te bieden aan het Centraal Bureau voor Genealogie, voor heropname in het Nederland’s Patriciaat. Inmiddels was het meer dan tachtig jaar geleden dat onze familie in deze reeks van ‘blauwe boekjes’ was verschenen.
De heropname werd gerealiseerd in het 84ste deeltje, dat verscheen in de zomer van 2002.

Nederland’s Patriciaat 84 (2002)

Anders dan in de voorgaande publicaties, van 1911 en 1920, werd de genealogie nu integraal opgenomen, dus met alle, ook uitgestorven takken. Alleen van de eerste zes generaties, de Vlaamse voorouders, werd – zoals te doen gebruikelijk in geval van buitenlandse afstamming – slechts de zogenaamde stamreeks opgenomen. De uitwerking in de breedte begint dus met de kinderen van Jacques de Clercq (c1555-1609), die in 1585 werd verbannen uit zijn geboortestad Gent en zich vestigde in Haarlem.
Ook anders is, dat in deze moderne uitgave vrij uitgebreide gegevens over beroep, werkkring en eventuele nevenfuncties zijn vermeld.
Door deze breedvoerige aanpak neemt onze familie in dit deeltje liefst 58 pagina’s tekst in beslag (plus 10 pagina’s illustraties), waar dit in het deeltje van 1920 slechts elf pagina’s waren.

In de jaargangen van het Nederland’s Patriciaat zijn ook de genealogieën verschenen van veel aan onze familie geparenteerde geslachten. Daarvan gaat hieronder een overzicht, met verwijzingen naar de respectievelijke deeltjes:

Aberson6 (19150; 36 (1950)
Boissevain1 (1910); 72 (1988)
Bruyn4 (1913)
Van Dam11 (1920); 85 (2003/2004)
Douglas71 (1987)
Van Eeghen2 (1911); 45 (1959)
Fock8 (1917); 50 (1964)
Van Gennep9 (1918)
Gildemeester6 (1915)
De Haan (Bierens de H.)2 (1911); 35 (1949)
Van Heukelom4 (1913); 52 (1965)
Hingst45 (1959)
Van der Hoop; Thomassen à
Thuessink van der Hoop
5 (1914); 15 (1925)
Van Houten44 (1958)
Huijsman58 (1972); 90 (2010/2011)
Insinger2 (1911); 72 (1988)
s’Jacob2 (1911); 80 (1997)
Jolles13 (1923); 76 (1992)
Kluit46 (1960)
Kruseman6 (1915); 40 (1954)
Van Lanschot58 (1972); 80 (1997)
Laverge87 (2006)
Van Lennep9 (1918); 44 (1958)
Muller / Müller19 (1930)
De Neufville6 (1915)
Rahusen5 (1914); 84 (2002)
Sander (Duyckinck S.)7 (1916); 56 (1970)
Van Scherpenberg23 (1937)
Stinstra96 (2018/2019)
Van der Stok62 (1976)
Stoop3 (1912); 32 (1946)
De Vos72 (1988)
De Vries52 (1966); 80 (1993)
Vriesendorp25 (1939)
Waller1 (1910); 78 (1994)
Westendorp4 (1913)
Willink36 (1950)

Overigens zijn onder de aanverwante families ook een aantal adellijke geslachten, waarvan de genealogieën staan beschreven in het Nederland’s Adelsboek. Hieronder verwijzingen naar de edities van de laatste historische reeks:

Teding van Berkhout79 (1988)
Van Lennep87 (1999)
Van Lynden87 (1999)

Terug naar boven