Familiepapieren

Familiearchief De Clercq in het Stadsarchief Amsterdam


Na het overlijden van Pieter de Clercq (1849-1934), bevonden zich in diens nalatenschap twee kisten met oude familiepapieren. Pieters zoon, de architect Samuel de Clercq (1876-1962), heeft toen besloten deze in bewaring te geven aan het Algemeen Rijksarchief, in zijn woonplaats Den Haag.

De daar werkzame, nog jonge mejuffrouw ‘Nettie’ Roelofsz (later als M.A.P. Meilink- Roelofsz een bekende archivaris en hoogleraar) werd bereid gevonden om de papieren te ordenen en te ontsluiten. Uiteindelijk beschreef zij 1345 inventarisnummers, alle bewaard in speciaal hiervoor gemaakte omslagen, met daarop afgedrukt het ook door onze stichting gebruikte ‘FadeC’-logo.

Behalve de inventaris schreef mejuffrouw Roelofsz, op basis van wat zij in het archief aantrof, een uitvoerige inleiding. Deze tekst werd afzonderlijk in typoscript uitgegeven en exemplaren werden verspreid onder belangstellende familieleden.

De oudste archiefstukken, voor zover ze onze eigen familie betreffen, dateren van de eerste kwart van de 18de eeuw. Het gaat daarbij om gelegenheidsgedichten in manuscript en een kaartje met opmetingen, dat Pieter de Clercq (1661-1730), vermoedelijk in 1707, maakte van zijn landerijen aan het Gein. 

Samuel en zijn vader behoorden tot de jongste tak van de familie. Maar in 1805 was hun voorvader Gijsbert de Clercq (1778-1851) getrouwd met diens achternicht Maria de Clercq (1783-1821). Zij was de  laatste nazaat van de oudste tak en door dit huwelijk zijn niet alleen de 17de-eeuwse familieportretten  – waaronder de Frans Halsen -, maar ook diverse familiepapieren van die uitgestorven oudste tak terecht gekomen bij de jongste tak. En die papieren uiteindelijk in het familiearchief.

Stadsarchief Amsterdam

Na het overlijden van Samuel in 1962 werd nog eens een aanzienlijke hoeveelheid papieren uit diens eigen boedel, in nauwelijks geordende staat, aan het familiearchief toegevoegd. Samuel had bovendien bepaald dat het geheel diende te worden overgebracht naar het Stadsarchief van Amsterdam. Met recht vond hij dit de meest geschikte plaats: de familie had tenslotte ruim twee eeuwen in de hoofdstad gewoond en gewerkt. Tegenwoordig bevindt de volledige verzameling (ca 9,5 meter) zich aldaar, onder archiefnummer 255.

Inventaris van het archief van de familie De Clercq

en te downloaden als pdf-file

Zie hier voor algemene informatie over het Stadsarchief Amsterdam.

Terug naar boven