Generatie 15

XVg Willem de Clercq (1890-1960) x 1e Johanna Godin; x 2e Elisabeth J.C van Dam

Zoon van Frederik Sigismund Alexander de Clercq (XIVg) en Anna Paulina van Gennep

Mr. Willem de Clercq (O.O.N.), geb. Riouw (Riouw Archipel) 25 febr. 1890, advocaat en procureur, kantonrechter-plv. 1928-, lid Raad van Toezicht voor de orde van advocaten bij Hoge Raad der Nederlanden, secretaris bestuur Leidsche Ambachtschool 1945-, secretaris dept. Leiden van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, president-commissaris N.V. Hotel Exploitatie Huis ter Duin te Noordwijk, lid dagelijks bestuur Leidsche Spaarbank 1956-, voorzitter kerkeraad Doopsgezinde gemeente Leiden, regent Hofje Bethlehem ald., deken St. Joris Doelen te Noordwijk, † Leiden 20 jan. 1960, tr. 1e ‘s-Gravenhage 8 juli 1915 (echtsch. ingeschr. ald. 3 juli 1926) Johanna Catharina Elizabeth Godin, geb ‘s-Gravenhage 24 jan. 1891, † ald. 17 febr. 1959, dr. van Jacques Felix Gerard Godin en Elisabeth Laurentine Maria Louise Lach de Bère; tr. 2e Amsterdam 17 aug. 1927 Elisabeth Johanna Catharina van Dam, geb. Leiden 10 okt. 1896, verpleegster, † Sassenheim 23 maart 1980, dr. van Cornelis Leendert van Dam en Martha Wilhelmina Verlint.

Tweemaal het gezin van Willem de Clercq, met Elisabeth van Dam

Uit het eerste huwelijk:
1.   Frits de Clercq (1917-1964)
Uit het tweede huwelijk:
2.   Mr. Paul de Clercq (geb. 1928) x Jeanine Kolkman
3.   Mr. Max de Clercq (geb. 1929) x Mr. Eline Jeanette Maria Belonje
4.   Gusta de Clercq (geb. 1931) x André de Jong
5.   Willy de Clercq (geb. 1932-2012) x 1. Mr. Gerhard Johan van Hattum; x 2 Kier Verbeek

Terug naar boven