Genealogie

Tak Pieter de Clercq Stephanusz (1773-1830)

(Uitgestorven in 1886)

 1. Pieter de Clercq (zoon van XIb), geb. Amsterdam 29 aug. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 19 febr. 1792, lid firma Hammacher & De Clercq, kooplieden op de Westindische eilanden en de Verenigde Staten -1813, textielfabrikant te Haarlem 1813-1818, president van de rechtbank van Koophandel ald. (1816), lid firma S. & P. de Clercq, makelaars in granen en zaden 1818-†, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1803-1807, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1805-1808, lid Doctrina et Amicitia 1797-1811, † Amsterdam 15, begr. ald. (Noorderkerk) 19 juni 1830, tr. Amsterdam 20 nov. 1796 Catharina de Vos, geb. Amsterdam 11 jan. 1773, ged. (doopsgez.) ald. 17 febr. 1793, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1823-1829, † Amsterdam 12, begr. ald. (Noorderkerk) 17 jan. 1845, dr. van Ds. Willem de Vos en Elisabeth Kops.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Jacoba de Clercq, geb. Amsterdam 3 mei 1798, † ald. 12 april 1835, tr. Amsterdam 4 dec. 1823 Willem de Vos Jaczn. (R.N.L., C.E.K.), geb. Amsterdam 9 mei 1799, koopman, officier schutterij 1820-, laatst luitenant-kolonel 1855-1866, adjudant i.b.d. Z.M. de Koning 1866-, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1824-1828, 1834-1838, 1844-1848, lid bestuur van de Mij. Felix Meritis -†, lid Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst -†, thesaurier Amsterdamsche Gemeenschap ter bevordering der Koepokinenting -†, † ald. 17 mei 1876, zn. van Jacob de Vos en Catharina Johanna Coster; hij hertr. Amsterdam 11 maart 1840 Jacoba Hermina Warnsinck.
  2. Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 5 juni 1800, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1842-1847, 1856-1861, † Haarlem 31 okt. 1865, tr. Amsterdam 17 april 1823 Josua Bruyn, geb. Amsterdam 25 sept. 1799, ged. (doopsgez.) ald. 22 febr. 1818, koopman, lid firma Van Leuvenigh Willink & Co., commissionairs in effecten, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1825-1829, 1836-1840, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1825-1829, 1837-1841, † Amsterdam 29 okt. 1858, zn. van Willem Bruyn en Margaretha van Eik.
  3. Stephanus de Clercq, geb. Amsterdam 17 jan. 1807, † ald. 20 jan. 1807.
  4. Mariane de Clercq (tweeling met voorgaande),  geb. Amsterdam 17 jan. 1807, † Amsterdam 20 jan. 1807.
  5. Willem de Clercq, geb. Amsterdam 22 juni 1808, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1827, lid firma S. & P. de Clercq 1833-1853, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1840-1845, † Detmold (Nordrhein-Westfalen) 1 mei 1856.
  6. Sara de Clercq, geb. Amsterdam 12 maart 1810, † Rozendaal (Gld.) 17 aug. 1886, tr. Amsterdam 17 april 1856 Christiaan Hermanus de Vos, geb. Amsterdam 25 jan. 1805, ged. (doopsgez.) ald. 4 april 1824, assuradeur bij firma De Vos & Zoon ald., 2e luitenant schutterij 1825, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1829-1833, 1839-1843, † Rozendaal 19 okt. 1880, zn. van Jacob de Vos en Catharina Johanna Coster en wed. van Catharina de Clercq (XIIb,6)

Terug naar boven