Familiepapieren

Bewaard gebleven familiepapieren

Toen Pieter de Clercq (1731-1807) als een bejaarde man zijn laatste wilsbeschikkingen op papier zette, bepaalde hij dat na zijn overlijden aan zijn jongere broer Stephanus moesten worden gelegateerd: “alle de boeken en papieren van onse Ouders P. de Clercq en S. van Leuvenig, en vroeger; waar van zijn Ed: gelieve te bewaaren of te vernietigen na goed dunken.” Deze documenten (uit de eerste helft 18de en misschien ook wel 17de eeuw) bevonden zich waarschijnlijk in de ijzeren kist op de zolder van Pieters woonhuis Keizersgracht 112. Deze kist met papieren wordt vermeld in de boedelinventaris die werd opgemaakt na Pieters dood.
Of Stephanus de oude familiepapieren in ontvangst heeft genomen of er voor heeft bedankt, is niet duidelijk. Wel is zeker dat deze – althans de meeste ervan – tegenwoordig als verloren moeten worden beschouwd.

Gelukkig zijn door latere generaties wel nog allerlei documenten betreffende de familie behouden. Deels zijn deze papieren in bewaring gegeven aan openbare instellingen. De meest omvangrijke verzamelingen worden bewaard in respectievelijk het Stadsarchief Amsterdam en het Réveil-Archief, in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Daarnaast zijn nog allerlei stukken bij de familie zelf, waarvan de meeste thans zijn overgedragen aan ons als Stichting Familiearchief de Clercq. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een redelijk omvangrijke verzameling van stukken betreffende een groot aantal familieleden, uit verschillende takken. Wij werken er nog aan om deze verzameling te ordenen en te beschrijven.

Terug naar boven