Generatie 8

VIIb.2 Janneke de Clercq (1633/34-1702) x 1. Jan de Keyser; x 2. Jacobus Saskers

Dochter van Lucas de Clercq (VIIb) en Feyntje van Steenkiste

Janneke de Clercq, geb. Haarlem 1633/34, begr. ald. (St. Janskerk) 30 juni 1702, tr. 1e Haarlem 25 april 1655 Jan de Keyser, geb. Leiden, koopman in granen te Haarlem, † 1664, zn. van Gillis de Keyser; tr. 2e Haarlem 2 dec. 1668 Jacobus Saskers, geb. Haarlem, koopman ald., † vóór 30 juni 1702, zn. van Adriaan Saskers en Maycken Beekaerts.

Uit het huwelijk van Janneken en Jan werd geboren:

  1. Ferijntgen de Keyser, geb. omstr. 1661, ged. Amsterdam (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 20 febr. 1684, begr. Amsterdam (Noorderkerk en kerkhof) 20 mei 1717, tr. 1e Jan Pietersz van den Berg, samen met zijn echtgenote ged. Amsterdam (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 20 febr. 1684, begr. Amsterdam (Noorder Kerk) 11 okt. 1685; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juli) 1690 Claes Mout, ged. Amsterdam (doopsgezind, bij ’t Lam en de Toren) 15 febr. 1699, schuitvoerder en gezworen aswerker te Amsterdam, begr. ald. (Noorderkerk en kerkhof) 1 juni 1711, zn. van Pieter [Claesen Mout en Marijtje Gijsbers].

Terug naar boven