Genealogie

Tak Marius Petrus de Clercq (1845-1927)

(Uitgestorven in 1961)

 1. Marius Petrus de Clercq (zoon van XIIId), geb. Zutphen 25 dec. 1845, mede-oprichter en lid firma De Clercq & Warnaars (v/h De Clercq & Co.) te Amsterdam, makelaars in assurantiën, woning-coöperator te Haarlem, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam 1885-1890, 1895-1899, regent Rijpenhofje 1875-1880, 1888-1891, 1895-1900, regent Collegianten-weeshuis d’Oranje-appel ald. 1889-1899, 1902-1914, † Haarlem 24 juli 1927, tr. Apeldoorn 28 juni 1872 Arendina Wilhelmina van de Wall Perné, geb. Amsterdam 3 febr. 1850, † Haarlem 11 dec. 1915, dr. van Pieter Nicolaas en Jacoba Arendina Eysendoorn.
  Uit dit huwelijk:
  1. Dochter, levenloos geb. Amsterdam 30 jan. 1873.
  2. Molly Charlotte de Clercq, geb. Amsterdam 2 febr. 1874, † ald. 6 jan. 1878.
  3. Jacoba Arendina de Clercq, geb. Amsterdam 12 dec. 1874, † ald. 21 mei 1875.
  4. Anna Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 2 mei 1876, † ald. 11 jan. 1877.
  5. Rijnhart Willem de Clercq, geb. Amsterdam 9 juli 1878, lid firma De Clercq & Warnaars (vanaf 1906 Wijtman, De Clercq & Warnaars) te Amsterdam, makelaars in assurantiën -1915, doopsgezind zendeling, administrateur melaatsenkolonie Donorodjo (Semarang) 1916-, † Malang (Oost-Java) 10 nov. 1939, tr. Kediri (Midden-Java) 29 mei 1926 Elisabeth Gerarda Debbe, geb. Utrecht 4 juli 1873, † Bussum 23 jan. 1958, dr. van Jacob en Jansje van Maurik en wed. van Gijsbert Jacob van Helden.
  6. Anna Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 5 febr. 1880, † Haarlem 3 febr. 1956, tr. ald. 7 juni 1906 Johannes Visser, geb. Baarn 15 dec. 1877, employé Nederlandse Bank in Zuid-Afrika, later van fa. Van Houten & Zn. te Weesp, † Zeist 4 nov. 1929, zn. van Leendert en Catharina Bruin.
  7. Agatha de Clercq, geb. Amsterdam 27 aug. 1882, † Haarlem 7 dec. 1961, tr. ald. 28 juli 1904 Jakobus Hendrikus de Wilde, geb. Haarlem 27 maart 1876, fabrikant van plateel, later vertegenwoordiger van banden, † Santpoort 20 mei 1972, zn. van Anthonie Hendrikus en Johanna Beeloo.
  8. Arend Willem de Clercq, geb. Amsterdam 9 febr. 1886, gemeente-ontvanger te Diemen 1913-1918, koopman, † Alphen a.d. Rijn 14 febr. 1948, tr. ‘s-Gravenhage 22 jan. 1918 Antonia Margaretha Donker, geb. Vrijenban 9 febr. 1877, † ‘s-Gravenhage 4 aug. 1941, dr. van Jan Antony en Antonetta Jacoba Molenaar.

Terug naar boven