Generatie 13

XIIc.2 Elisabeth de Clercq (1800-1865) x Josua Bruyn

Dochter van Pieter de Clercq (XIIc) en Catharina de Vos

Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 5 juni 1800, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente en regentes Oudevrouwenhuis der gemeente 1842-1847, 1856-1861, † Haarlem 31 okt. 1865, tr. Amsterdam 17 april 1823 Josua Bruyn, geb. Amsterdam 25 sept. 1799, ged. (doopsgez.) ald. 22 febr. 1818, koopman, lid firma Van Leuvenigh Willink & Co., commissionairs in effecten, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1825-1829, 1836-1840, regent Oudevrouwenhuis der gemeente 1825-1829, 1837-1841, † Amsterdam 29 okt. 1858, zn. van Willem Bruyn en Margaretha van Eik.

Elisabeth en Jacoba waren de ouders van:

  1. Levenloze dochter, geb. Amsterdam 12 mei 1824.
  2. Catharina Bruyn, geb. Amsterdam 20 mei 1825, † ald. 4 febr. 1835.
  3. Willem Bruyn, geb. Amsterdam 5 nov. 1826, commissionair in effecten, chef van de firma Van Leuvenigh Willink & Cie., † Amsterdam 7 dec. 1895, tr. Amsterdam 9 mei 1867 Elisabeth Margaretha Maria de Groot Jamin, geb. Amsterdam 27 juli 1836, † ald. 14 febr. 1926, dr. van Johannes Gerardus de Groot Jamin en Petronella Catharina van Walree.
  4. Ds. Pieter Bruyn, geb. Amsterdam 24 mei 1828, doopsgezind predikant te Rottevalle en Witveen (Fr.) 1854-1855 en te Alkmaar 1855-1862, letterkundige, redacteur van de Provinciaal Overijsselsche en Zwolsche Courant 1869-1877, adj.-secretaris van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Amsterdam 1877-1881, † ald. 30 juni 1898 (gecremeerd te Gotha), tr. Amsterdam 4 mei 1854 Catharina Knoop Coopmans, geb. Amsterdam 10 maart 1835, † Utrecht 19 jan. 1878, dr. van Prof. Dr. Wopko Knoop Coopmans en Margaretha Broes.
  5. Josua Bruyn, geb. Amsterdam 26 mei 1830, † ald. 9 mei 1832.
  6. Josua Bruyn, geb. Amsterdam 28 aug. 1832, commissionair in effecten, chef van de firma Van Leuvenigh Willink & Cie, † Amsterdam 21 febr. 1872, tr. Amsterdam 27 april 1865 Jeannette Philippine Perk, geb. Amsterdam 31 juli 1839, † ald. 29 maart 1916, dr. van Johannes Perk en Maria Henriette Praetorius.
  7. Hendrik Bruyn, geb. Amsterdam 23 aug. 1836, na een leertijd te Londen employe te Yokohama 1860, lid van de firma Carst, Lels & Co. ald. 1864, lid van de uit 26 buitenlanders bestaande Municipal Council ald. 1865, makelaar te Batavia 1868, † Sindanglaya (West-Java) 30 dec. 1871.
    Had een zoon uit een relatie met de Japanse Okoto, waaruit nog bloeiend nageslacht

Terug naar boven