Generatie 7

VIIa Jacques de Clercq (1598/99-1661) x 1e Sara van Middeldonck ; x 2e Elsken Moens

Zoon van Jacques de Cleercq (VIc) en Passchijntgen Grijspeert

Jacques de Clercq, geb. Haarlem 1598/99, koopman, ondermeer in as en textiel, in compagnie met Pieter de Clercq en Abraham Ampe jr. 1640-; woonde te Amsterdam 1620-1632, 1639-† en Haarlem 1632-1639; zetter van de prijs van zout en zeep ald. (1637), aalmoezenier van de gemene armen ald. -1639, begr. Haarlem (Grote Kerk) 7 nov. 1661, tr. 1e (huw. voorw. Haarlem 3 febr. 1620) Sara van Middeldonck, [begr. Haarlem tussen 17 en 24 dec. 1633], dr. van Pieter van Middeldonck en Geertruy Jans; tr. 2e Amsterdam 21 jan. 1635 Elsken Moens, geb. Amsterdam 1600, ged. ald. (doopsgez., de Toren) 9 febr. 1621, begr. ald. (Westerkerk) 9 aug. 1653, dr. van Anthony Moens en Margaretha Lijntgens en wed. van Claes Heerde.

Uit het huwelijk van Jacques en Sara werd geboren:
1. Geertruyd de Clercq (c1623-1679) x 1e Bastiaan van de Rijp; x 2e Cornelis van der Meersch

Terug naar boven