Nieuwsarchief

14 april 2011

Brieven Rijnhart Willem de Clercq (1878-1939) geschonken

Door nazaten van Agatha de Clercq (1882-1961), geh. met Jakobus Hendrikus de Wilde, van de uitgestorven jongste tak van onze familie (tak Marius Petrus), is aan ons archief een verzameling van bijna honderd brieven geschonken, geschreven door Agatha’s oudere broer Rijnhart Willem de Clercq (1878-1939).

Rijnhart was aanvankelijk werkzaam op het assurantiekantoor van zijn vader, de goed lopende firma Wijtman, De Clercq & Warnaars, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Maar in 1916 besloot hij naar Indië te gaan, om een leidinggevende functie te bekleden op een door doopsgezinden opgerichte melaatsenkolonie bij Semarang, op Java. Hier hield hij het echter niet lang vol en na enige tijd vond hij (hoewel doopsgezind) een aanstelling als hulpprediker bij de Indische Kerk, na enige tijd aangevuld met enkele bestuurlijke bijbaantjes. In 1919 reisde hij echter terug naar Nederland. Hier sloot hij zich aan bij de ‘Vergadering der Gelovigen’, een evangelische beweging zonder kerkelijke structuur of hiërarchie, die de nadruk legt op persoonlijke geloofsbeleving. Vermoedelijk als werkende broeder van deze Vergadering heeft Rijnhart zich in 1925 opnieuw laten uitzenden naar Indië, doch nu het achteraf gelegen Paree. Ditmaal zou hij als zendeling veertien jaar in de koloniën blijven. Hij vond er ook een echtgenote, een weduwe met drie kinderen. Maar zonder zorgen waren deze jaren niet. En enigszins gedesillusioneerd stierf hij in 1939, een half jaar na zijn 60ste verjaardag.

De brieven die Rijnhart gedurende de jaren aan zijn familie in Nederland schreef, geven een vrij goed beeld van diens belevenissen. Zijn achternicht Henriette L.A. de Blocq van Kuffeler-Furnée heeft op basis daarvan een boekje geschreven, dat met onderstaande link als pdf kan worden gedownload.

De Indische jaren van Rijnhart Willem de Clercq

Nieuwsoverzicht

Terug naar boven